Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana" - jaki obszar obejmuje park

  • location_on Mikoszewo, ul. undefined

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

Obszar Krajobrazowy objęto ochroną prawną w celu zachowania unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Park obejmuje wschodni fragment Mierzei Wiślanej z ciągami wydm porośniętych nadmorskim borem sosnowym, miejscami kwaśnym borem mieszanym, a w zagłębieniach międzywydmowych, oprócz torfowisk przejściowych występują płaty brzeziny bagiennej. Park położony jest na terenie gmin Krynica Morska i Sztutowo w powiecie Nowy Dwór Gdański. Powierzchnia Parku wynosi 4 410 ha, natomiast powierzchnia otuliny, zabezpieczającej go przed wpływem szkodliwych czynników stanowi 22 703 ha.

Walory krajobrazu..

Najważniejszym walorem krajobrazowe Parku są piękne, piaszczyste plaże, a także mozaika terenu o dużej dynamice rzeźby. Cennym elementem krajobrazu są też zróżnicowane morfologicznie wybrzeża Zalewu Wiślanego – od niskich brzegów porośniętych szuwarami, po wysokie klify wydmowe oraz rozległe i piękne widoki poprzez Zalew na strefę krawędziową Wysoczyzny Elbląskiej. Z ogromnym zróżnicowaniem geomorfologicznym związane są bogate walory przyrodnicze, przejawiające się różnorodnością siedlisk roślinności oraz bogactwem flory i fauny.

Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony: http://parkmierzeja.pl/
Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.mikoszewo.pl nie odpowiada.

Galeria

Lokalizacja

118 wyświetleń w 2024r.
Łącznie 610 (od 2023r.)
serce Twoje ulubione obiekty 0